OZE dla zwykłego mieszkańca

23 Listopada 2017, 12:00-14:00 (Czwartek)

Zobacz na mapie

  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Rejestracja udziału osobistego
22 Listopada 2017, 23:00
  Rejestracja do transmisji on-line (przypomnienie e-mail)
23 Listopada 2017, 11:45
Celem konferencji jest zwiększenie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich na temat możliwości wykorzystania OZE.

Przedmiot debaty to zaprezentowanie mieszkańcom obszarów wiejskich racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, przedstawienie najnowszych osiągnięć i rozwiązań z tego zakresu, a także wymiana doświadczeń między różnymi środowiskami, ze szczególnym uwzględnieniem energii prosumenckiej.

Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego to istotny element rozwoju Województwa Podlaskiego

Więcej na: debataOZE.wrotapodlasia.pl
lub tutaj

Wszelkie pytania proszę kierować pod mail: debata@adres.pl 

Transmisja online będzie dostepna pod adresem debata.wrotapodlasia.pl

Organizatorem wydarzenia "OZE dla zwykłego mieszkańca" jest Sekretariat Regionalny KSOW w Województwie Podlaskim we współpracy z PROFIS oraz Fundacją Partnerstwo na Rzecz Rozwoju.

Zobacz również:

konferencje konferencje w Białymstoku wydarzenia Białystok Adam Kamiński Elżbieta Fogiel Maciej Zajkowski Stefan Krajewski